Liên hệ oanh nguyễn

Địa chỉ:

Oanh Nguyễn – số nhà 13, Ngõ 202, xóm Ngõ, thôn Khê Nữ, Nguyên Khê , Đông Anh, Hà Nội

Contact Us

Phone : 0328222111 hoặc 0916209467

Email: oanhnguyenhntn@gmail.com