THAM GIA THỬ THÁCH 21 NGÀY CHINH PHỤC AEROBIC NỀN TẢNG

GIÚP BẠN TẬP AEROBIC ĐÚNG KỸ THUẬT – ĐẸP- FUNNEL

Chương Trình Thử Thách 21 Ngày Chinh Phục Aerobic Nền Tảng Sẽ Diễn Ra Qua Zoom ONLINE và được hướng dẫn trực tiếp bởi Trainer Oanh Nguyễn.

Thời gian: Buổi sáng 05h15 – 6h

Buổi tối: 20h00 – 20h45 trên Zoom online.

Bạn sẽ nhận được EMAIL thông báo và đường link tham dự khi đăng ký tại ô bên cạnh.

Lịch thực hành tháng 05 bắt đầu từ ngày 06/05/2024

21 nGÀY THỰC HÀNH AEROBIC ONLINE

VÀ TẠO RA THAY ĐỔI MỌI KHÍA CẠNH TRÊN HÀNH TRÌNH TẬP AEROBIC CỦA BẠN

Chào bạn, Tôi là Oanh Nguyễn